·····································
·····································

BEE BOTS A CICLE INICIAL

Introduïm el pensament computacional a Cicle Inicial amb les Bee Bot. Per tan, introduïm un mètode de resolució de tasques o problemes mitjançant una seqüència ordenada de passos, obrint la competència d’aprendre a aprendre dels nostres alumnes a la visió computacional per analitzar el context com a successió de fets… iniciant l’anàlisi d’un problema en termes d’algorisme.

QUÈ FAN ELS NOSTRES ALUMNES QUAN PROGRAMEN?
Resolen un problema plantejat.
Han de analitzar-lo i dividir-lo en petits objectius que han d'abordar de manera més senzilla. Establint una seqüència final que faci que tot funcioni. ALGORISME.

Guiats pels docent, els infants reflexionen, anticipen, assagen i comproven. Aprenent per assaig- error i reflexionant sobre les seves observacions.
Es tracta de començar a seqüenciar, pas a pas, si un petit pas no dóna el resultat buscat es rectifica i es torna a seqüenciar.