·····································
·····································

ÍNDEX SCRATCH

Actualitzat l'11 de setembre de 2023

Scratch és un  llenguatge de programació visual creat pel MIT i orientat a facilitar el seu aprenentatge de manera intuïtiva mitjançant blocs. En lloc d'escriure codi tenim diferents peces com si fos un puzle i anem encaixant-les per desenvolupar les diferents ordres fins tenir el nostre projecte, que pot ser: una història, un videojoc o un robot intel·ligent. 

 

http://5i6escolalesfontetes.blogspot.com/2018/10/scratch-modul-1.html
http://5i6escolalesfontetes.blogspot.com/2018/09/scratch-modul-2.html