·····································
·····································

PROGRAMEM AMB PROBOTS

Els alumnes de cicle superior utilitzem els Pro-Bots per a programar moviments en un circuït i dibuixar figures geomètriques.

El Pro-Bot té la capacitat de repetir i de seguir una sèrie instruccions i estructures de control i amb el mecanisme de ploma permet dibuixar el recorregut que va realitzant.
El robot incorpora diversos sensor de contacte, llum i so que permeten interactuar amb l’entorn i treballar de manera senzilla els principis bàsics dels sistemes de control i de la robòtica.

 

 

Objectius: 

Manipular, observar, experimentar i conèixer el funcionament del robot i del programari. 

Ampliar els coneixements sobre el llenguatge de programació, fent servir les ordres adients i les seqüències adequades. 

Desenvolupar estratègies de resolució de problemes. 

Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 

Desenvolupar la creativitat per trobar solucions als reptes i tasques plantejats. 

Treballar en equip per arribar a acords i assolir objectius compartits. 

Promoure el pensament crític i la capacitat de reflexionar. 

Fer un ús responsable dels materials i recursos emprats.