·····································
·····································

ÍNDEX SCRATCH

Actualitzat l'11 de setembre de 2023

Scratch és un  llenguatge de programació visual creat pel MIT i orientat a facilitar el seu aprenentatge de manera intuïtiva mitjançant blocs. En lloc d'escriure codi tenim diferents peces com si fos un puzle i anem encaixant-les per desenvolupar les diferents ordres fins tenir el nostre projecte, que pot ser: una història, un videojoc o un robot intel·ligent. 

 

http://5i6escolalesfontetes.blogspot.com/2018/10/scratch-modul-1.html
http://5i6escolalesfontetes.blogspot.com/2018/09/scratch-modul-2.html

 
BEE BOTS A CICLE INICIAL

Introduïm el pensament computacional a Cicle Inicial amb les Bee Bot. Per tan, introduïm un mètode de resolució de tasques o problemes mitjançant una seqüència ordenada de passos, obrint la competència d’aprendre a aprendre dels nostres alumnes a la visió computacional per analitzar el context com a successió de fets… iniciant l’anàlisi d’un problema en termes d’algorisme.

QUÈ FAN ELS NOSTRES ALUMNES QUAN PROGRAMEN?
Resolen un problema plantejat.
Han de analitzar-lo i dividir-lo en petits objectius que han d'abordar de manera més senzilla. Establint una seqüència final que faci que tot funcioni. ALGORISME.

Guiats pels docent, els infants reflexionen, anticipen, assagen i comproven. Aprenent per assaig- error i reflexionant sobre les seves observacions.
Es tracta de començar a seqüenciar, pas a pas, si un petit pas no dóna el resultat buscat es rectifica i es torna a seqüenciar.

PROGRAMEM AMB PROBOTS

Els alumnes de cicle superior utilitzem els Pro-Bots per a programar moviments en un circuït i dibuixar figures geomètriques.

El Pro-Bot té la capacitat de repetir i de seguir una sèrie instruccions i estructures de control i amb el mecanisme de ploma permet dibuixar el recorregut que va realitzant.
El robot incorpora diversos sensor de contacte, llum i so que permeten interactuar amb l’entorn i treballar de manera senzilla els principis bàsics dels sistemes de control i de la robòtica.

 

 

Objectius: 

Manipular, observar, experimentar i conèixer el funcionament del robot i del programari. 

Ampliar els coneixements sobre el llenguatge de programació, fent servir les ordres adients i les seqüències adequades. 

Desenvolupar estratègies de resolució de problemes. 

Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 

Desenvolupar la creativitat per trobar solucions als reptes i tasques plantejats. 

Treballar en equip per arribar a acords i assolir objectius compartits. 

Promoure el pensament crític i la capacitat de reflexionar. 

Fer un ús responsable dels materials i recursos emprats. 

 

 

BEE BOT i PROBOT

Practicarem els moviments de la Bee Bot amb un joc d'Scratch 

Cliqueu la imatge, com pot haver alguna errada de programació proveu també aquest. [+]

Descobrim els Probots

Clicant la imatge accedim al dossier. 

En la següent sessió farem diferents figures geomètriques i un circuït.