·····································
·····································

PRO BOTS

Els alumnes de Cicle Superior han programat els Pro Bots aplicant alguns coneixements adquirits amb l'Scratch. Han dibuixat diferents figures, polígons, cases i vaixells i han acabat creant el seu propi circuït.