·····································
·····································

BEE BOT i PROBOT

Practicarem els moviments de la Bee Bot amb un joc d'Scratch 

Cliqueu la imatge, com pot haver alguna errada de programació proveu també aquest. [+]

Descobrim els Probots

Clicant la imatge accedim al dossier. 

En la següent sessió farem diferents figures geomètriques i un circuït.