·····································
·····································

DE VACANCES

Arribem a l'últim mini repte. La proposta d'aquesta setmana és una activitat lliure, tot i que en el vídeo veureu una mostra. 

Podeu inventar qualsevol petita història sobre les vacances.
No oblideu compartir el treball quan l'acabeu i poseu-li nom MINI REPTE 9 o DE VACANCES